Серпневі секційні засідання

Графік і тематика стартових секційних засідань

ГРАФІК  І ТЕМАТИКА
проведення стартових  секційних засідань педпрацівників  у 2017 році, 
списки  відповідальних працівників відділу освіти та методичного кабінету,  керівників секцій та виступаючих


Запрошені продпрацівники – учасники секцій
Час і місце проведення секції
Відповідальні працівники відділу освіти та керівники секцій
Орієнтовна тематика засідань секцій
(згідно з рекомендаціями КЗ «КОІППО
ім. В.Сухомлинського»
Виступаючі
21 серпня 2017 року
Працівники позашкільної освіти, керівники гуртків ЗНЗ й ЦДЮТ
9.00
ЦДЮТ
Т.Попова
Г.Подвиженко
Розвиток позашкільної освіти як основа формування базових компетентностей у вихованців. Впровадження інноваційних технологій навчання й виховання в практику працівників позашкілля.
Науково-методичне та інформаційно-комунікаційне забезпечення навчально-виховного процесу позашкільного закладу на основі компетентнісного підходу.
Інші теми
Т.Попова
Г.Подвиженко,
Н.Горбатенко,
І.Слєпєнькова,
керівники гуртків ЦДЮТ, ЗНЗ, інші бажаючі

Заступники директорів з виховної роботи ЗНЗ, методисти й культорганізатор ЦДЮТ
10.00
ЦДЮТ
Т.Попова,
Г.Подвиженко
Побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей.
Забезпечення фізичного, морального-духовного культурного розвитку дітей та підлітків.
Ефективні моделі методичної роботи з класними керівниками.
Впровадження інноваційних технологій у виховний процес ЗНЗ, ПНЗ.
Інші теми
Т.Попова,
М.Кічук,
В.Маслюкова,
Л.Москаленко,
О.Соколова,
К.Садигова,
І.Слєпенькова,
С.Литвинець
Педагоги-організатори ЗНЗ,   культорганізатор ЦДЮТ
11.00
ЦДЮТ
Т.Попова
Г.Подвиженко С.Литвинець

Актуальні напрями виховної роботи та завдання щодо створення розвивально-виховного простору як основи життєтворчості особистості.
Творчі надбання організаторів життєдіяльності учнівського колективу: досягнення та проблеми.
Інші теми
Т.Попова
С.Литвинець
О.Герасимчук,
А.Кобець,
І.Фірюбіна
І.Неводнича,
А.Волкова
Інші бажаючі

Керівники ШМО класних керівники 1 – 11-х класів
14.00
НВК № 2
Т.Попова
Комплексний підхід до реалізації виховних завдань у творчій співпраці «класний керівник – учителі-предметники – керівники гуртків – батьки».
Моделювання особистісно-орієнтованого виховного процесу, спрямованого на створення оптимальних передумов для реалізації творчого потенціалу й самовиявлення особистості кожного виховання.
З досвіду превентивної роботи класних керівників.
Інші теми
Т.Попова,
представники ШМО класних керівників
(по одному від закладу за дорученням адміністрації)
Керівники міських методичних формувань
9.00
НВК № 2
О.Ліпінська
Дисемінація інноваційного досвіду методичних служб усіх рівнів (проектів, моделей інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних прогресивних ідей з метою впровадження в практичну діяльність, забезпечення нових якісних результатів.
Забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах  глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору.
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагогів.
Участь педагогів у конкурсі «Учитель року – 2018»
Обласний педагогічний марафон до 100-річчя
В.О. Сухомлинського
Інші теми
О.Ліпінська
Т.Воротинська
Т.Дубок,
В.Шевченко,
О.Руднєва,
М.Лядська,
С.Лядський,
В.Панкевич,
С.Філіпова,
А.Проша, О.Самборський,
О.Пишна,
С.Марчук,
А.Хандусенко,
А.Романова
22 серпня 2017 року
Вчителі предмету «Захист Вітчизни»
9.00
НВК № 2
Т.Попова,
А.Хандусенко
Особливості викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2016/2017 навчальному році в контексті впровадження постанови Верховної ради України «Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України».
Методичні аспекти викладання розділу «Військово-медична підготовка».
Навчальні програми, підручники та навчально-методичні  посібники, рекомендовані МОН України для використання в основній і старшій школі в 2017/2018 навчальному році.
Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
Т.Попова,
А.Хандусенко,
О.Стукаленко,
М.Міщенко,
Інші бажаючі педагоги
Вчителі фізичної культури
11.00
НВК № 2
Т.Попова,
О.Самборський
Компетентнісний підхід до вивчення предмету «фізична культура» в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним стандартом базової і повної загальної освіти. Опрацювання змін до навчальних програм. Методи підвищення ефективності уроків фізичної  культури, забезпечення пріоритетності технологій і методик, які оберігають і розвивають здоров’я дітей.
Оптимізація навантаження учнів з фізичними  вадами. Забезпечення  безпеки життєдіяльності учнів під час занять з фізичної культури.
Про підсумки конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури».
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Участь в конкурсі «Учитель року – 2018» (номінація «Фізична культура»)
Інші теми
Т.Попова,
О.Самборський,
О.Нікіфорова,
О.Крисіна,
Т.Шкараміда,
О.Булах,
О.Йовенко,
Н.Клюка,
О.Степаненко,
В.Сидоренко,
Інші бажаючі педагоги

Тренери-викладачі КДЮСШ
13.00
КДЮСШ
Т.Попова,
Є.Гавришевський
В.Махиня
Програма розвитку КДЮСШ як основа формування базових компетентностей у вихованців.
Впровадження інноваційних технологій в практику роботи тренерів-викладачів КДЮСШ. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в КДЮСШ.
Оптимізація фізичного навантаження на учнів КДЮСШ. Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів під час проведення занять в КДЮСШ. Методи підвищення ефективності занять в КДЮСШ.
Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
Є.Гавришевський,
В.Махиня,
Тренери-викладачі за дорученням адміністрації (4-5 осіб)
Вчителі початкових класів
9.00
НВК № 2
Н.Черкас,
О.Івасенко,
В.Грузін
Обговорення методичних рекомендацій «Особливості викладання предметів початкової школи у 2017/2018 навчальному році». Зміни в навчальних програмах початкової школи. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.
Використання інноваційних технологій в процесі   викладання   навчальних предметів. Організація діагностичного вивчення готовності дитини до навчання в школі. Шляхи  попередження перевантаження дітей, забезпечення рухового режиму, їхнього творчого  розвитку.  Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до навчання в 1-му класі. Дидактичні особливості уроків у початковій школі. Використання здоров’язбережувальних технологій.
Інформаційно-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до організації навчально-виховного процесу за новими програмами
Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра. Від «школи радості» до «школи успіху»
Інші теми
Н.Черкас,
О.Івасенко,
В.Грузін,
Т.Воротинська,
К.Довженко,  Н.Полежай,
 Т.Безай,
Л.Горб,
Н.Морозова,
С.Лодатко,
Н.Садієр, С.Коптельцева,
І.Іваненко,
О.Дерев’янко,
інші бажаючі вчителі
Вчителі української мови та літератури
9.00
НВК № 2
О.Ліпінська,
Т.Дубок
Реалізація завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови та літератури в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обговорення змін до навчальних програм.
Презентація сайту, блогу вчителя-філолога.
Проведення уроків літератури рідного краю.
Методика роботи з філологічно обдарованими дітьми. Використання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури, ресурсів мережі Internet. Організація дослідницької роботи  учнів. Загальнодидактичні й лінгвометодичні вимоги до сучасного уроку з української мови.
Особливості компаративного вивчення шкільного курсу літератури.
Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Ознайомлення з умовами конкурсу «Учитель року – 2018» ( номінація «Українська мова та література»)
Інші теми
Т.Дубок,
О.Ніколаєва,
В.Волкодав,
Н.Щиголь,
В.Петренко,
О.Кушкіна,
Н.Поліщук,
Т.Ващенко,
О.Міщенко,
Я.Багно,
А.Майданик,
І.Ніколаєнко,
інші бажаючі педагоги
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови
10.00
НВК № 2
О.Ліпінська,
В.Шевченко
Імплементація компетентнісного підходу в навчанні зарубіжної літератури в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обговорення змін до навчальних програм.
Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
В.Шевченко,
Т.Корнейчук
І.Іваненко,
І.Павленко,
І.Демченко,
Я.Багно,
Л.Михайленко,
І.Невкрита,
О.Чістякова,
інші бажаючі
Вчителі іноземної мови (англійської, французької, німецької)
11.00
НВК
О.Ліпінська,
С.Марчук,
С.Олефірова
Компетентнісний підхід до навчання іноземної мови в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обговорення змін до навчальних програм.
Шляхи формування мотивації до вивчення іноземної мови як другої у шестикласників. Методика викладання другої іноземної мови та психологічної особливості учнів раннього підліткового віку.
Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.
Участь педагогів у методичних заходах різних рівнів.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Ознайомлення з умовами конкурсу «Учитель року – 2018» (номінація «Німецька мова»)
Інші теми
С.Марчук,
С.Олефірова,
В.Маслюкова,
І.Калюжна,
Т.Приходченко,
О.Чайка,
Н.Кривич,
Л.Власова,
О.Рац,
інші бажаючі
Вчителі математики
13.00
НВК № 3
О.Ліпінська,
О.Пишна
Стратегічні цілі та основні завдання концепції положень «Нової української школи» згідно Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти. Обговорення змін до навчальних програм.
Підтримка обдарованих учнів. Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
О.Пишна,
І.Швайка,
О.Орищенко,
С.Приходько,
Л.Пироженко,
О.Магда,
В.Ціпенко,
З.Вербівська,
Інші бажаючі

Вчителі інформатики
14.00
НВК № 2
О.Ліпінська,
Ю.Пашко
Розгляд рекомендацій КЗ «КОІППО ім.В.Сухомлинського» щодо науково-методичного забезпечення використання програм з інформатики в 2017/2018 навчальному році.
Підвищення ІКТ-компетентності учнів, педагогів, зацікавлення їх сучасними інформаційними технологіями: конкурсами, інтернет-конференції тощо. Досягнення і проблеми.
Участь школярів у І-ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
Ю.Пашко,
А.Лубенець,
В.Сафонова,
О.Соколова,
І.Невкритий,
Т.Ніколенко
Інші бажаючі
Вчителі історії та суспільствознавчих дисциплін
15.00
НВК № 2
О.Ліпінська,
С.Філіпова
Оновлення навчальних програм. Компетентність учнів як результат  навчальної діяльності на уроках суспільствознавчих дисциплін.
Зміни в сучасному законодавстві України. Моделювання ситуативних вправ на уроках правознавства: досвід роботи.
Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
С.Філіпова,
Л.Москаленко,
Л.Бевз,
А.Лежненко,
С.Полякова,
М.Москаленко
Інші бажаючі


Вчителі образотворчого мистецтва

 9.00 год
НВК № 2
М.Босненко,
Л.Попова
Компетентнісний підхід до викладання предмету «Мистецтво» в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обговорення змін до навчальних програм.
Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти й виховання засобами мистецтва.
Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
Л.Попова,
Л.Лук’яненко,
І.Павленко,
Н.Шастін,
А.Майданик,
Т.Машковська, інші бажаючі вчителі
Практичні психологи та соціальні педагоги
10.00 год
НВК № 2
М.Босненко,
О.Рац
Психологічний і соціальний супровід дітей, схильних до прояву девіантної, делінквентної суїцидальної поведінки.
Формування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я.
Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі.
Супровід обдарованих дітей, дітей з особливими освітніми потребами.
Інші теми
М.Босненко,
Н.Каракашян,
О.Рац,
С.Лядський,                    інші бажаючі
Вчителі музичного мистецтва й художньої культури
11.00
НВК
М,Босненко
О.Безугла
Особливості реалізації освітньої галузі «Мистецтво» Державних стандартів початкової, базової і повної загальної  середньої освіти.
Сучасні вимоги до викладання «Мистецтва» Діяльнісний підхід і інноваційні технології викладання предмету. Роль сприймання та інтерпретації мистецьких творів, посилення уваги до практичної музично-творчої та виконавської діяльності учнів. Створення умов для особистісно-орієнтованого навчання й виховання учнів на уроках.
 Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
О.Безугла,
Т.Петренко,
Т.Білоголова,
О.Пасхалов,
Інші бажаючі вчителі
Шкільних бібліотекарів
10.00
НВК № 2
І.Остроушко,
Н.Мостова
Концептуальні засади, нормативно-правове регулювання щодо перспектив розвитку бібліотек ЗНЗ міста, шляхи оновлення бібліотечної роботи в 2017/2018 навчальному році. Розширення інформаційно-ресурсної бази бібліотек, упровадження  сучасних інформаційних технологій. Підтримка Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека». Діяльність бібліотек щодо відзначення пам’ятних та ювілейних дат. Роль бібліотеки в стимулюванні дослідницько-пошукової діяльності учнів. Популяризація педагогічної спадщини В.Сухомлинського бібліотечними засобами.
Участь бібліотекарів у професійних конкурсах
Інші теми
Н.Мостова,
О.Андрєєнко,
А.Романова,
Т.Андреєва,
І.Неводнича,
С.Свірбій,
інші бажаючі

Музичні керівники ДНЗ, методисти, вихователі груп раннього віку, медичні сестри

Л.Скляровська
Нові освітні пріоритети дошкільної освіти в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти. Обмін досвідом щодо практичної реалізації Державного стандарту дошкільної освіти. Формування основних видів компетенцій дітей дошкільного  віку. Створення умов успішної педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами. Сучасні підходи до організації роботи ДНЗ. Здоров’язбережувальні  технології в сучасному ДНЗ.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Використання творчої спадщини В.О.Сухомлинського в умовах дошкільного навчального закладу
 Інші теми
Л.Скляровська, вихователі
(1-2 представники від закладу за дорученням адміністрації), музкерівники, медичні сестри  ДНЗ міста
23 серпня 2017 року
Вчителі, які надають освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами
9.00
НВК № 2
Н.Білоконь
Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо забезпечення дітей з особливими освітніми потребами.  Інноваційний підхід до навчання дітей з особливими освітніми потребами. Організація навчально-виховного процесу в поєднанні з корекційно-розвивальною роботою. Розвиток навичок   саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості. Створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами.
Інші теми
Н.Білоконь,
О.Івасенко,
В.Грузін,
Всі вчителі, які надаватимуть  освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами (бажаючі)
Вчителі трудового навчання
10.00
НВК № 2
Т.Попова,
А.Проша
Опрацювання листа МОН України «Про викладання трудового навчання в 2017/2018 навчальному році». Викладання трудового навчання за оновленими програмами. ІКТ на уроках трудового навчання.. Підготовка учнів до професійного самовизначення. Алгоритм роботи вчителя.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
Т.Попова,
А.Проша,
Л.Тимко,
В.Корчагін,
Л.Попова,
С.Карнаух,
Інші бажаючі
Вчителі економіки
9.00
НВК № 2
О.Ліпінська,
Н.Недяк
Опрацювання листа МОН України «Про викладання економіки у 2017/2018 навчальному році». Комплексний підхід у викладанні економіки. Формування ключових компетентностей «Підприємливість та фінансова грамотність», професійного самовизначення учнів засобами економічної освіти. Економічна гра як стимул формування активної життєвої позиції школярів.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Результативність роботи вчителів з обдарованими учнями
Участь педагогів у методичних заходах та професійних конкурсах різних рівнів. Видавнича діяльність вчителів
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
Н.Недяк,
С.Коваль,
А.Темна
Інші бажаючі
Вчителі фізики, астрономії
10.00
НВК № 2
О.Ліпінська,
О.Руднєва
Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання фізики та астрономії в 2017/2018 навчальному році. Результативність роботи вчителів з обдарованими. Шляхи підвищення кваліфікації вчителів фізики й астрономії (на курсах, участь у  конференціях, семінарах, конкурсах тощо). Видавнича діяльність вчителів, підготовка  матеріалів й направлення їх для друку у фахових виданнях, створення особистих сайтів, блогів.
Участь у конкурсі  «Учитель року – 2018» (номінація «Фізика»)
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
О.Руднєва,
Л.Лук’яненко,
С.Плюта,
Л.Євтушенко,
В.Кіріченко,
О.Клименко,
І.Невкритий,
О.Кондратюк
Інші бажаючі
Вчителі географії та природознавства
11.00
НВК
О.Ліпінська,
В.Панкевич
Опрацювання листів МОН України «Про вивчення предметів у ЗНЗ в 2017/2018 навчальному році». Аналіз підсумків роботи з обдарованими учнями, результатів олімпіад, ДПА, ЗНО, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, інших конкурсів. Використання електронних освітніх ресурсів в процесі вивчення шкільних курсів «Географія», «Природознавство». Вимоги програм. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Сучасний урок географії та природознавства в контексті компетентнісного навчання.
Участь педагогів у методичних заходах та професійних конкурсах різних рівнів. Видавнича діяльність вчителів
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
В.Панкевич,
С.Коваль,
Н.Недяк,
І.Фарафонтова,
А.Бевз,
Інші бажаючі педагоги

Вчителі хімії, біології та екології
13.00
НВК № 2
О.Ліпінська,
М.Лядська
Реалізація Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід до викладання. Сучасний урок. Формування предметних і  ключових компетентностей учнів. Реалізація можливостей міжпредметних зв’язків під час викладання природничих дисциплін. Використання  інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вчителя. Мотивація пізнавальної активності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Результативність роботи педагогів з обдарованими учнями.
Участь педагогів у методичних заходах та професійних конкурсах різних рівнів. Видавнича діяльність вчителів
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Інші теми
М.Лядська,
О.Шевченко,
Г.Мала,
О.Погребняк,
Г.Єфремова,
К.Садигова,
А.Темна,
С.Коваль
Інші бажаючі вчителі
Вчителі основ здоров’я та педагоги  тренери превентивних проектів «Захисти себе від ВІЛ» та «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)»
9.00
НВК № 2
І.Ярова
С.Лядський
Аналіз роботи вчителів основ здоров’я та педагогів-тренерів превентивних проектів за 2016/2017 навчальний рік, основні завдання з реалізації змісту науково-методичної проблеми. Опрацювання Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.  Реалізація Концепцій, інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей школярів. Опрацювання рекомендацій щодо викладання основ здоров’я, превентивних проектів у 2017/2018 навчальному році. Календарне планування з «Основ здоров’я». Участь педагогів у методичних заходах та професійних конкурсах різних рівнів. Видавнича діяльність вчителів
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практичну діяльність педагога для формування духовності школяра
Підготовка до обласного семінару для слухачів курсів підвищення кваліфікації (жовтень 2017 року)
Інші теми
С.Лядський,
Н.Морозова,
Л.Репенко,
Н.Воловик,
Л.Степанова,                    інші бажаючі вчителі


Вчителі-логопеди
9.00
НВК № 2
Н.Білоконь
Організаційно-педагогічні умови діяльності вчителя-логопеда: підсумки роботи й завдання на новий навчальний рік. Формування базових компетентностей у дітей.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Н.Білоконь,
Бажаючі логопеди

Звідувачі ДНЗ, методисти, вихователі груп дошкільного віку, керівники творчих груп
10.00
ДНЗ № 2
Л.Скляровська,
О.Мазур
Нові освітні пріоритети дошкільної освіти в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти. Обмін досвідом щодо практичної реалізації Державного стандарту дошкільної освіти. Формування основних видів компетенцій дітей дошкільного  віку. Створення умов успішної педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами. Сучасні підходи до організації роботи ДНЗ. Здоров’язбережувальні  технології в сучасному ДНЗ. Роль методичних формувань у розвитку професійної компетентності педпрацівників ДНЗ. Громадянське виховання дошкільників. Чинники розвитку художньо-творчих здібностей дітей, пам’яті, образного мислення, мовлення.
Участь педагогів у методичних заходах та професійних конкурсах різних рівнів. Видавнича діяльність педагогів.
Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів.
Використання творчої спадщини В.О.Сухомлинського в умовах дошкільного навчального закладу
Інші теми
Л.Скляровська,
Інші бажаючі керівники,
вихователі, музкерівники ДНЗ міста


Примітка: В програмах та термінах проведення засідань секцій можуть бути зміни, про що буде повідомлено додатково.

Немає коментарів:

Дописати коментар